Doprava ZDARMA nad 2000,-Kč

Gel na podlahy - citron 1:150 (500ml)

Kód: S4/500
108,90 Kč / ks 90 Kč bez DPH
Skladem (7 ks)
Můžeme doručit do:
23.9.2020

Vysoce aktivní čistič všech povrchů podlah a dalších nesavých povrchů (např. dlažba, PVC, linoleum, plast) s příjemnou vůní citronu - koncentrát 1:150

Tento produkt je koncentrát - před použitím musíte naředit dle předepsaných doporučení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce aktivní čistič všech povrchů podlah a dalších nesavých povrchů (např. dlažba, PVC, linoleum, plast) s příjemnou vůní citronu - koncentrát 1:150

Aplikace: odlejte do prázdného kýble např 1dcl gelu na 10L vody - důkladně promíchat

 

Nebezpečí:

Obsahuje: Isotridekanol ethoxylát (EO 6 - 20), Oranž, sladká, Hydroxid sodný, Terpinolen

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zamezte vdechování par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

GHS07-Piktogram-zagrożeniuacid_red

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklidová a čistící chemie
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: