Doprava ZDARMA nad 2000,-Kč

Čistič na Trouby a Grily 1L

Kód: S1/1LC
107,69 Kč / ks 89 Kč bez DPH
Skladem (> 15 ks)
Můžeme doručit do:
23.9.2020

Vysoce výkonný čistič pro odstraňování těžkých usazených a mastných usazenin z pecí, grilů, fritéz, sporáků atd.

Pro větší účinnost zahřejte spotřebič na 50 stupňů,vypněte, nastříkejte produkt a nechte působit 5-15 minut, poté opláchněte vodou

Doporučený poměr ředění je 1:1 - 1:4

1:1 = Cena po naředění je 37,5,-Kč / 1L

1:4 = Cena po naředění je 18,75,-Kč / 1L

  • při zakoupení 1L připravíte 5L čističe grilu
  • při zakoupení 5L připravíte 20L čističe grilu

 

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce výkonný čistič pro odstraňování těžkých usazených a mastných usazenin z pecí, grilů, fritéz, sporáků atd.

Aplikace: Čistící prostor nastříkejte a nechte působit 5-15 minut

Pro větší účinnost zahřejte spotřebič na 50 stupňů,vypněte, nastříkejte produkt a nechte působit 5-15 minut, poté opláchněte vodou

Tento produkt je koncentrát

Doporučený poměr ředění je 1:1 -  1:4

 

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid sodný

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Nevdechujte páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

acid_red

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklidová a čistící chemie
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1 kg
Grill a trouby:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: