Doprava ZDARMA nad 2000,-Kč

Čistič na nerez 5L

Kód: S2/5LC
Akce Tip
Značka: Star Brite
399,30 Kč / ks 330 Kč bez DPH
Skladem (> 15 ks)
Můžeme doručit do:
23.9.2020

 Výkonný čistič na nerezové plochy, odstraňuje mastnotu, špínu, olej, saze, nikotin, plísně, a širokou škálu skvrn z většiny tvrdých povrchů

Doporučený poměr ředění je 1:1 - 1:4

1:1 = Cena po naředění je 35,4,-Kč / 1L

1:4 = Cena po naředění je 17,70,-Kč / 1L

  • při zakoupení 1L připravíte 5L čističe na nerez
  • při zakoupení 5L připravíte 20L čističe na nerez

Detailní informace

Detailní popis produktu

 Výkonný čistič na nerezové plochy, odstraňuje mastnotu, špínu, olej, saze, nikotin, plísně, a širokou škálu skvrn z většiny tvrdých povrchů

Aplikace: aplikujte rozprašovačem na špinavý povrch a otřete vlhkou utěrkou nebo hadrem

Tento produkt je koncentrát

Doporučený poměr ředění je 1:1 -1:4

 

Nebezpečí

Obsahuje: metakřemičitan disodný, C8-18 (sudé) Alkylamidopropylbetain

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Nevdechujte páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

acid_red

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole: